บริษัท มิลลิเมด จำกัด มอบเงินบริจาค 400,000บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เวียงชัย

วันที่ 16 มกราคม 2561

ในพระพระคุณหลวงปู่จ้อย จนฺทสุวณฺโณ บริษัท มิลลิเมด จำกัด มอบเงินบริจาค 400,000บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เวียงชัย โดยนายแพทย์ธวัชชัย ใจคำวัง เป็นผู้รับมอบ

#มิลลิเมดคุณภาพยาคุณภาพชีวิต
Visitors: 576,834