บริษัท มิลลิเมด จำกัด มอบเงินบริจาค 1,400,000บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 16 มกราคม 2561

ในพระพระคุณหลวงปู่จ้อย จนฺทสุวณฺโณ บริษัท มิลลิเมด จำกัด มอบเงินบริจาค 1,400,000บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยท่านอธิการบดี ท่านวันชัย ศิริชนะ และพลโท ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร คณบดีแพทย์ศาสตร์ และนพ.พิษณุ บุญประเสริฐ์ เป็นผู้รับมอบ
#มิลลิเมดคุณภาพยาคุณภาพชีวิต
Visitors: 618,932