บริษัท มิลลิเมด จำกัด มอบเงินบริจาค 2,010,000บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันที่ 16 มกราคม 2561

ในพระพระคุณหลวงปู่จ้อย จนฺทสุวณฺโณ บริษัท มิลลิเมด จำกัด มอบเงินบริจาค 2,010,000บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยนายแพทย์สำเริง สีแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบ

#มิลลิเมดคุณภาพยาคุณภาพชีวิต


ข่าว>> https://theleader.asia/2018/01/8178
Visitors: 618,937