กรรมการผู้จัดการ บ.มิลลิเมด จำกัด ขึ้นรับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2561

วันที่ 22 ธันวาคม 2560
กรรมการผู้จัดการ บ.มิลลิเมด จำกัด ขึ้นรับรางวัล "อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี2561" 1ใน12 บริษัทยาที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ได้คัดเลือกและมอบรางวัลให้เป็นสถานประกอบการที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจแก่สถานประกอบการที่ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ
#อย.Quality Award 2018 คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม
“คุณภาพสู่ความสำเร็จ”
#Millimedคุณภาพยาคุณภาพชีวิต
Visitors: 576,830