พิธีเปิดสำนักงานตัวแทนบริษัทมิลลิเมด จำกัด ประจำฮ่องกง

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทมิลลิเมด จำกัด (แถวหลังที่ 3 จากซ้าย)  และ คุณวงจันทร์ สุรัตน์,  ผู้อำนวยการ, Mediline Company, Ltd (แถวหลังที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “สำนักงานตัวแทนบริษัทมิลลิเมด จำกัด ประจำฮ่องกง” ณ.สำนักงานบริษัท Mediline Company, Ltd. ฮ่องกง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ การนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดและรองรับการให้บริการแก่คู่ค้าได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
Visitors: 576,830