กรรมการผู้จัดการบริษัท มิลลิเมด จำกัด เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

ขอแสดงความยินดีกับท่านกรรมการผู้จัดการบริษัท มิลลิเมด จำกัด  เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร "พ่อตัวอย่างแห่งชาติ" วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2560
Visitors: 618,931