คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท-เอกเข้าศึกษาดูงานบริษัท มิลลิเมด จำกัด

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท-เอกเข้าศึกษาดูงานบริษัท มิลลิเมด จำกัด “หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์”ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยท่านรศ.ดร.ธวัชชัย ตรงกมลธรรม อดีตอธิบดีกรมแพทย์แผนไทย มาศึกษาดูงานที่ บริษัท มิลลิเมด จำกัด

Visitors: 618,933