Millimed มอบถุงยังชีพและเงินขวัญถุงแก่พนักงานสำนักงานรามอินทรา


วันที่ 31 ตุลาคม  2560 มอบถุงยังชีพและเงินขวัญถุงแก่พนักงานสำนักงานรามอินทรา 

บริษัท มิลลิเมด จำกัด จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพและเงินขวัญถุงแก่พนักงาน  ณ สำนักงานรามอินทรา โดยท่านทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ประธานกรรมการกลุ่ม บริษัท มิลลิเมด จำกัด,กรรรมการผู้จัดการ, คุณอารีย์พร เปรมศิรินิรันดร์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหาร ได้มอบเงินพร้อมถุงยังชีพให้แก่พนักงาน ณ สำนักงานรามอินทรา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน


พนักงานขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
Visitors: 576,834