ผู้บริหารบริษัท มิลลิเมด เข้าพิธีรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผู้บริหารบริษัท มิลลิเมด เข้าพิธีรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาManagement & Leadership จาก OSLU,USA


 

Visitors: 576,831