เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท มิลลิเมด จำกัด ร่วมออกบูทในงานเมืองสุขภาพดี วิถีไทย ณ ตลาดคลองผดุง กรุงเกษม โดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน และท่านอธิบดีกรมแพทย์แผนไทย นพ.สุเทพ วชิรปิยานันทน์ ให้เกียรติเยี่ยมชมการออกบูธและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์

Visitors: 618,927