มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบโล่ขอบคุณแก่ บริษัท มิลลิเมด จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการ"แพทย์อาสาร่วมใจ" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2560 ณ มลฑลพิธี ท้องสนามหลวง

Visitors: 618,934