เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมด จำกัด  และ น.อ อำนวย สุกปานแก้ว และคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์

Visitors: 576,831