สัปดาห์ความปลอดภัย 2559


วันที่ 18 สิงหาคม 2559  ที่ผ่านมา บริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้จัดงาน สัปดาห์ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน และวัฒนธรรมองค์กร ณ โรงงานพระประแดง  โดยมี กรรมการผู้จัดการ  และ คุณกนกวรรณ ภูษี ผู้บริหาร  และพนักงานร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว 
Visitors: 618,931