บริษัท มิลลิเมดจำกัด ได้รับเกียรติบัตรและเข็มประดับพัชรกิตติยาภา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559   กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมด จำกัด


     ได้รับเกียรติให้เป็นสมาชิกพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์พร้อมรับเกียรติบัตรและเข็มประดับพัชรกิตติยาภา (ติดปีก)
ณ ค่ายวชิราลงกรณ์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ป่าหวาย)  จังหวัดลพบุรี


Visitors: 576,828