งาน “ My Pharmacist เรื่องยาและสุขภาพ วางใจเภสัชกร ” จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 17มิถุนายน 2559  บริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้ร่วมจัดงานและออกบูท

     ในงานรณรงค์การใช้ยาที่ถูกต้อง และสัปดาห์เภสัชกรรม จังหวัดระยอง ปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “ My Pharmacist เรื่องยาและสุขภาพ วางใจเภสัชกร ”เมื่อ วันที่ 17 มิย.2559 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ร่วมกับ ชมรมเภสัชกรระยอง จัดงานรณรงค์การใช้ยาที่ถูกต้อง และสัปดาห์เภสัชกรรม จังหวัดระยอง ปี 2559 ในวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559  เพื่อให้เภสัชกรและเครือข่ายสุขภาพในจังหวัดได้มีส่วนในการแสดงบทบาททาง วิชาชีพสู่สังคมและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม ภายในงานบริษัทมิลลิเมดได้มีการจัดบูธสินค้าร่วมกับเภสัชกรประจำจังหวัดระยองอีกด้วย

Visitors: 576,836