รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมด จำกัด

ร่วมงานรับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสถาบันบำราศนราดูร

 
 

Visitors: 576,836