สงกรานต์ รามอินทรา 59

ในวันที่ 5 เมษายน 2559 พนักงานบริษัทมิลลิเมด จำกัด ได้จัดงานสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร บริษัท มิลลิเมด จำกัด รามอินทรา เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงรานต์ที่เป็นประเพณีของไทย ทั้งนี้ผู้บริหารได้ให้พรแก่พนักงานก่อนวันหยุดยาวในครั้งนี้ด้วย
Visitors: 618,931