“ร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน”

 

 


โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน “ร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน”

จัดงานประกาศเชิดชูเกียรติ “พ่อดีเด่นแห่งปี” “ลูกตัวอย่างดีเด่น” และ “บุคคลต้นแบบตัวอย่าง” ในสาขาต่างๆ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยคุณทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ประธานกรรมการ  กลุ่มบริษัทมิลลิเมด จำกัด ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ

บุคคลต้นแบบตัวอย่าง ในสาขา “นักพัฒนาธุรกิจและองค์กรดีเด่น”  รับโล่ห์และใบประกาศเกียรติบัตร  

จาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี

 

 

 

 

 

 

Visitors: 618,927