กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2558

          ทาง บริษัท มิลลิเมด จำกัด จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2558 เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้ไปเที่ยวพักผ่อน โดยบริษัทฯ กำหนดจัดท่องเที่ยวประจำ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ณ กาญจนบุรี Felix River Kwai Resort และ ยังจัดกิจกรรม CSR (กิจกรรมเพื่อสังคม) ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคล จ.กาญจนบุรี
จำนวน 5 โรงเรียน

                1.โรงเรียนบ้านท่าแย้

                2.โรงเรียนบ้านหนองหิน

                3.โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง

                4.โรงเรียนบ้านหนองปากดง

                5.โรงเรียนบ้านเนินไพร

รวมทั้ง 5 โรงเรียน ทางบริษัท ฯ และ พนักงาน ช่วยบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น 328,452 บาท

 

Visitors: 576,837