คุณทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ รับ "โล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่"

         

          คุณทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ประธานกลุ่มบริษัท มิลลิเมด จำกัด มีบริษัทในเครือที่ต้องดูแลรับผิดชอบมากกว่า 10 บริษัท แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลคุณแม่มาโดยตลอด ทุกวันจะต้องไปเยี่ยม ไปดูแลคุณแม่ สวดมนต์ และคอยดูแลสุขภาพร่างกายของคุณแม่ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ เนื่องจากคุณแม่เป็นคนชอบทำบุญ จึงพาคุณแม่ไปร่วมบริจาคเงิน และเวชภัณฑ์ให้กับองค์กรต่างๆเป็นประจำ ซึ่งสร้างความสุข และความอิ่มเอิบใจให้กับคุณแม่เป็นอย่างมาก คุณทองเปลวจึงเป็นผู้บริหารที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้พนักงานในองค์กรสมควรปฏิบัติตาม


 

บริจาคเงินร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพล เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน


 

บริจาคเงิน และผลิตภัณฑ์ยา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชายแดนใต้ ร่วมกับกองทัพบก


 

บริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมครั้งใหญ่ ปี 54 ร่วมกับ Thai PBS

Visitors: 576,830