ข่าวโฆษณา โทรทซิล

Gold Lions รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ จากการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณายาอมโทรทซิล (THROATSIL) “ALEX/ RAMSAY/ TYLER” ซึ่งเป็นผลงานจากประเทศไทยได้ขึ้นรับรางวัล บนเวทีนี้ ซึ่งเป็น Gold Lions ตัวเดียวจากทั้งหมด 11 ผลงานที่ผ่านเข้ามายังรอบ Short List สร้างสรรค์โดย BBDO PROXIMITY THAILAND, Bangkok

ตะโกนให้เต็มที่!
มียาอม THROATSIL อยู่อย่าไปกลัว
เป็นโฆษณาที่ดึงเอาคาแรคเตอร์ของ Alex Ferguson, Gordon Ramsay, Steven Tyler มาเล่นได้อย่างเห็นภาพจริงๆ
“ALEX/ RAMSAY/ TYLER”
THROATSIL
Agency: BBDO PROXIMITY THAILAND Bangkok

Visitors: 594,639