มอบรางวัล "คนดีเพื่อพ่อ"โครงการคุณธรรมนำแผ่นดินคนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2558

คณะกรรมการนักศึกษา หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการคุณธรรมนำแผ่นดินคนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2558 มอบรางวัลเกียรติคุณ “คนดีเพื่อพ่อ” ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี – รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ เป็นประธานในพิธี มี ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน
Visitors: 576,832