“บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014

          มสวท. มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014” แก่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมดจำกัด บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
         เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014 (Quality persons of the year 2014) แก่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมดจำกัด  ในฐานะบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จใจการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ


Visitors: 618,933