สค.สช เตรียมส่งสินค้าตีตลาดอาฟริกา

สค.สช ส่งผู้แทนไปแทนซาเนีย เตรียมส่งสินค้าตีตลาดอาฟริกา

     เมื่อวันที่ 24-28 มิ.ย.58 นายปรีชา ตรีสุวรรณ ประธานฝ่ายกฎหมายและการต่างประเทศ สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สชง) ในฐานะประธานกรรมการ Tanzania Thailand Business Center (Thai side) พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ MVR กับ สค.สช.นาย เกรียงศักดิ์ ปิยะธนวงศ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท Poly herb network จำกัด น กรรมการบริษัท Millimed จำกัด  นาย วรเทพ ไตรกิศยาโสภณ ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ   บริษัท Millimed จำกัด  โดยมี Mr. Abdulraman R. Mohammed ให้การต้อนรับและนำเข้าพักที่โรงแรม Southern Sun Hotel กรุง Dar esc Salaam ประเทศ Tanzania   

      ภารกิจของคณะผู้แทนไทยเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดแนวรุกทางการค้า การลงทุนร่วมกันระหว่างนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจ Tanzania โดยมีนักธุรกิจจาก Zambia ขอเข้าร่วมเพื่อขอเป็นตัวแทนในประเทศ Zambia  นอกจากนั้นยังมีภารกิจเสนอแนวทางการจัดตั้ง Thailand Distribution Center  โดยได้หารือร่วมกับนักธุรกิจ Tanzania และนักธุรกิจจาก Zambia ที่ขอเข้าร่วมธุรกิจในด้านการจัดตั้ง Thailand Distribution Center ในประเทศ Tanzania เพื่อเป็นตัวกลางในการจัดการส่งออกสินค้าไทยทุกชนิดในจำหน่ายส่งให้กับผู้ค้าปลีกในประเทศ Tanzania และ Re-export ไปยังประเทศโดยรอบของประเทศ Tanzania

      ผลการหารือและการเจรจากันสรุปได้ว่าจะร่วมกันดำเนินการในทุกด้านและหากด้านใดก้าวหน้าไปด้วยดีและเร็วจะร่วมกันดำเนินการสร้างโรงงานผลิตสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศ  Tanzania และส่งออกต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยรอบประเทศ Tanzania จำนวน 8-12 ประเทศ กำลังซื้อประมาณ 250-300 ล้านคน 

     จากนั้นฝ่ายไทย ได้แก่ กรรมการบริษัท Millimed จำกัด นาย ชาญณรงค์ เตชะอังกูร เป็นตัวแทน และ Afro Center(T)Ltd โดยมี Mr. Abdulraman R. Mohammed กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนร่วมลงนามใน Minute of Meeting และมีนาย ปรีชา ตรีสุวรรณ ประธาน Tanzania Thailand Business Center และประธานฝ่ายกฎหมายและต่างประเทศ สภาเครือข่ายภาคประชาชนแห่งชาติ เป็นพยานในการลงนาม  โดยผู้เข้าร่วมหารือและให้การสนับสนุนได้แก่ ฯพณฯ Hamad Rashid Mohammed ว่าที่ประธานาธิบดี Zanzibar และ ว่าที่รองประธานาธิบดี Tanzania  ผู้เป็นประธาน Tanzania Thailand Business Center ฝ่าย Tanzania ซึ่งเป็นพี่ชายของ Mr. Abdulraman R. Mohammed เจ้าของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน Zanzibar ที่พร้อมจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน  และพร้อมที่จะเป็นผู้ร่วมธุรกิจด้วย   


Visitors: 576,834