วันผู้สูงอายุ ศูนย์ประชุมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

บริษัทมิลลิเมด ได้ร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)ดินแดงน่ะค่ะ โดยกิจกรรมที่จัดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรม พบปะสังสรรค และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกันค่ะ ภายในงานนอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วยังมีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุรวมทั้งมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุที่เข้ามาร่วมงานอีกด้วย
Visitors: 618,933