มอบบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย


        เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 บริษัท Millimed จำกัด โดย กรรมการผู้จัดการ  และคุณทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ประธานกรรมการบริหาร  มอบบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย

Visitors: 576,834