วิสัยทัศน์องค์กร

 

 

 

วิสัยทัศน์องค์กร

“ภายในปี 2025 เราจะก้าวสู่ 1 ใน 5 ของบริษัทผู้นำทางด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในด้านคุณภาพและบริการ ภายใต้มาตรฐานระดับสากล "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 576,836