นโยบายและเป้าหมาย

           มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเป็นหนึ่ง ด้านเวชภัณฑ์ยาในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายว่าจะก้าวขึ้นสู่ผู้นำของธุรกิจเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสู่สุขภาพของประเทศไทย

           “เป้าหมายของเราคือการมุ่งมั่นที่จะเป็น 1 ใน 5 ของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของประเทศไทย โดยยึดมาตรฐานสากลเป็นหลัก”

 

 


 

Visitors: 576,831