ข่าวและกิจกรรม

          สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกให้ คุณทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2558 ประทานโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดดามาตุ ประทานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพฯ

Visitors: 618,927