ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา มติในที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ได้มีการเสนอชื่อ และรับรองให้ ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมด จํากัด เป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวาระดำรงตำแหน่งปี 2563 – 2565 ต่อจากท่านประธานวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ที่จะหมดวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2563 

Visitors: 395,872