ผู้บริหารบริษัท มิลลิเมด คุณชาญณรงค์ เตชะอังกูร เข้าร่วมการประชุมระดมสมองกลุ่มด้านการผลิตยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ปี 2560

Visitors: 409,093