เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 บริษัท มิลลิเมด จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ ภก. ชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณนักศึกษาเก่า ดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปี 2559 จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Visitors: 396,180