ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 

จากการสั่งสมประสบการณ์การทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยามากว่า 10 ปี บริษัท มิลลิเมด จำกัด จึงได้เห็นถึงโอกาสในการ    ขยายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพให้ครบวงจร ด้วยการนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออกสู่ตลาด เนื่องจากกระแสรักและดูแลสุขภาพ   ในหลายปีที่ผ่านมาได้ทำให้คนส่วนใหญ่เริ่มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองกันมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้สารอาหารที่จำเป็นและเพียงพอต่อร่างกาย แต่เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ ทำให้ไม่สามารถรับสารอาหารได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญทางหนึ่งสำหรับผู้คนในยุคสมัยนี้ โดยบริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้คำนึงถึงแต่ประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็น แหล่งที่มาที่ดีที่สุดของสารอาหารสำคัญ กระบวนการผลิตและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องได้รับมาตรฐาน สามารถเก็บรักษาสารอาหารไว้ได้มากที่สุด ในราคาที่ผู้บริโภคทุกระดับสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ทั้งนี้ก็เพื่อการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภคทุกคน

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

               

          

     

     

Visitors: 287,173