เวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์การแพทย์

          ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ผลิตเวชภัณฑ์ยาคุณภาพมากกว่า 60 รายการโดยครอบคลุมกลุ่มยาทุกประเภท และในอนาคต บริษัทฯ พร้อมพัฒนาศักยภาพในทุกด้าน มุ่งค้นคว้าวิจัยด้านผลิตยาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค และวงการแพทย์ไทย

Visitors: 276,033