เกี่ยวกับเรา

          บริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2543 ในรูปแบบบริษัทจำกัดภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการผู้จัดการ โดยมีประธานกรรมการคือ คุณทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารงานการผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมยา

          ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา บริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานกระบวนการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในระดับสากลเสมอ ภายใต้การดูแลจากกลุ่มเภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการซึ่งประจำการอยู่ตลอดเวลาทำการที่โรงงานของเราเอง เพราะเราตระหนักดีว่ายาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในปัจจัยสี่ของชีวิตมนุษย์ทุกคน ดั้งนั้นยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม จึงควรถูกนำส่งถึงมือของประชาชนได้ง่ายและทันท่วงที เพื่อยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตของประชาชนทุกคน และให้สอดคล้องกับปณิธานของบริษัทที่ว่า “มิลลิเมด คุณภาพยา คุณภาพชีวิต”


  • มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเป็นหนึ่ง ด้านเวชภัณฑ์ยาในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายว่าจะก้าวขึ้นสู่ผู้นำของธุรกิจเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสู่สุขภาพของประเทศไทย “เป้าหมายของเราคือกา...

  • วิสัยทัศน์องค์กร “ภายในปี 2025 เราจะก้าวสู่ 1 ใน 5 ของบริษัทผู้นำทางด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในด้านคุณภาพและบริการ ภายใต้...

  • บริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้จัดตั้งหน่วยงานในการทำงานส่วนรับประกันคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่เริ่มรับวัตถุดิบเข้ามา ไปจนถึงกระบวนการหลังจากผลิตภัณฑ์ถูกจำหน่ายออกสู่ตลาด โดยแผนก...

  • กลุ่มธุรกิจยาและอาหารเสริม กลุ่มธุรกิจยาได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2543 ในชื่อบริษัท มิลลิเมด จำกัด อีกทั้งยังเป็นบริษัทแม่ผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเค...

  • เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทั้งในส่วนของขั้นตอนกระบวนการผลิต และห้องปฏิบัติการให้อยู่ในมาตรฐานตลอดมา โดยสิ่งที่...
Visitors: 437,376